Nyt fra bestyrelsen

31-10-2022 Sidste nyt om fibernet

I forbindelse med etablering af Fibernet i bebyggelsen har der, blandt nogle beboere, været lidt forvirring omkring, hvem der ejer hvad og hvordan kabler bliver ført ind til husene mv. Bestyrelsen vil derfor i dette brev prøve at klarlægge, hvad der præcist vil ske. Vores viden er samlet ud fra møder med hhv. Onefiber og TDC. Det skal præciseres, at tidsplaner ikke er helt på plads hos de involverede parter endnu.

Ejerskab
Fællesantenneanlægget er Grundejerforeningens ejendom. De tomrør der blev lagt ned da Grundejerforeningen etablerede fællesantenneanlægget er overdraget til Onefiber. Dette er sket for at sikre, at fiberforbindelsen bliver indført i ejendommen samme sted som antennestikket. Havde Grundejerforeningen ikke gjort det, da ville al fiber (både TDCs og Onefibers) blive lagt under vores fortove og vores fortove og indkørsler gravet op, for at føre fiberen ind i vores gavle. Dette var bestyrelsen ikke interesseret i, da vi ville få store gener af dette.

Etablering af fibernettet
Etablering af fibernettet er opdelt i tre faser.
Først etableres fordelingsnettet, det er det der kommer ude fra Borgmester Jepsensvej og ind til de fordelingsbokse der står i bebyggelsen ved vores baghaver. Dette medfører en del gravearbejde i bebyggelsen, men primært i græsrabatterne. Dette gravearbejde forventes udført i år.
Herefter kommer Onefiber og skyder fiber ind via tomrør til de beboere der har valgt Onefiber som leverandør.
Når Onefiber er færdig med at arbejde i bebyggelsen, så kommer TDC og etablerer fiberforbindelse ind til de beboere der har ønsket at benytte dem. TDC skal grave/skyde nye rør ind i haverne, på samme måde, som da vi fik etableret fællesantennenettet. Bestyrelsen har spurgt TDC om de ikke kunne lave aftale med Onefiber om at benytte de eksisterende tomrør, men TDC mener det vil være administrativt for tungt at specificere, hvem der ejer hvad, så de har valgt at lægge nye rør. TDC forventer at kunne gå i gang med deres arbejde i foråret.

Fiberbokse
Når fiberforbindelsen etableres i den enkeltes bolig, vil der blive opsat to bokse. En grå boks udvendigt, der er lidt større end en A5 side og 3-4 cm tyk, samt en hvid boks på indersiden, der er ca. 13x13x3 cm. Den hvide boks monteres på væggen ind mod naboen, da der ikke er plads på endevæggen grundet radiatoren.

Fællesantenneanlægget
Vores fællesantenneanlæg vil fortsat virke som i dag og bliver derfor ikke berørt af etablering af fiberforbindelsen. YouSee vil fortsat levere TV signal, Internet og telefoni via antennestikket i henhold til de aftaler den enkelte beboer har indgået.

12-10-2022 Aftale om Fibernet fra Onefiber

I forbindelse med etablering af Fibernet, har bestyrelsen været i kontakt med entreprenøren der graver fibernettet ned. Deres oprindelige plan var at opgrave alle vores fortove og skyde fiber ind i gavlene i vores huse. Denne løsning var Bestyrelsen ikke så glad for, hvorfor vi indledte en dialog med entreprenøren og Onefiber, der er bygherre.
Bestyrelsen fortalte dem, at vi gerne ville have Fibernettet til at følge vores TV net (Coax) og etablere stik i stuen. Det var de ikke umiddelbart glade for, men da vi fortalte dem, at vi havde etableret tomrør fra samlekasserne ud til de enkelte boliger, var de mere varme på ideen.

Bestyrelsen har derfor lavet den aftale med Onefiber, at de overtager vores tomrør, hvorefter de etablerer fibernet i de boliger der måtte ønske det. Denne etablering er 100% gratis og man behøver ikke skifte abonnement fra det nuværende, hvis man ikke ønsker det. Dvs. Onefiber giver de samme betingelser som TDC Net har lovet det. Samtidig er fristen for tilmelding flyttet til 23. oktober 2022.

Alt I skal gøre er at gå ind på Onefibers hjemmeside ( www.onefiber.dk ) eller ringe til kundeservice på tlf. 77303016 og tilmelde jer.
I nedenstående har vi lavet en del spørgsmål/svar, der forklarer yderligere. Skulle I have yderligere spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte Martin (nr 75) på mail: 1Medlem@bavnebjergspark.dk.

Hvorfor skulle jeg vælge at få fiber? Er det ikke besværligt?
Hvis du allerede har internet via Coax eller andet og er glad for det, så kan man overveje, hvorfor man skulle sige ja til fiber. Det er der flere gode grunde til: For det første, så kan du få det gratis – senere tilmelding koster penge. For det andet, så højner det salgsværdien på huset. For det tredje så er det let. Du kan tilmelde dig via nettet eller telefonen og herefter bliver du kontaktet nogle dage før du vil få det installeret i stuen.

Hvorfor har I ikke snakket med TDC Net?
Det er der to årsager til. For det første ville de ikke snakke med os, da vi ringede. For det andet så er det Onefiber der er bygherre på etablering af nettet og de bestemmer derfor hvor fiberne skal ligge. Havde vi kun snakket med TDC, så var fiberen blevet lagt i fortovene og TDC ville ikke kunne hjælpe os.

Jeg har valgt TDC Net, hvad betyder det for mig?
Har du valgt TDC Net og er glad for det, så skal du ikke gøre noget. Når Onefiber har etableret deres net og afsluttet deres byggesag over for kommunen, så starter TDC Net op og etablere fiber til de kunder der har bestilt hos dem. TDC Net kan dog ikke benytte de etablerede tomrør og må lægge deres egne rør ned i jorden.

Jeg har valgt TDC Net men vil gerne skifte?
Du kan jf. TDC Net afmelde dig igen, så længe de ikke er begyndt at grave. Du kan derfor tilmelde dig Onefiber som beskrevet ovenover og herefter afmelde dig hos TDC Net.

Kan jeg få samme Internetudbyder hos både Onefiber og TDC Net?
Nej, det kan man ikke. TDC Net har tilknyttet flere leverandører end OneFiber. F.eks. har de TDC ejede YouSee og Hiper ikke aftale med OneFiber.

Hvad er forskellen på Onefiber og TDC Net?
Begge firmaer tilbyder fibernet, men der er nogle forskelle. Onefiber er en del af GlobalConnect, der er Nordeuropas største leverandør af fibernet mens TDC Net primært operere i Danmark. Onefiber er medlem af det der hedder OpenNet, der betyder at alle internetudbydere skal betale det samme for at bruge nettet. TDC Net er ikke en del af OpenNet og kan derfor lave forskellige aftaler med forskellige udbydere.

10-08-2022 Bavnebjergspark, Fibernet fra Onefiber

Som mange sikkert har bemærket, så er Fibernet ved at blive introduceret i bebyggelsen. Vi har både hørt fra OneFiber og fra TDC Net, der begge tilbyder at lægge fiberforbindelser ind i vores huse.


Bestyrelsen er af den opfattelse, at en fiberforbindelse ind til huset vil højne boligens værdi, så bestyrelsen vil opfordre beboerne til at overveje om man ikke burde få en fiberforbindelse.

Bestyrelsen har undersøgt sagen og har været i kontakt med både OneFiber og TDC Net. Det forholder sig sådan, at OneFiber og TDC Net ikke er udbydere af Internet, de er blot ledningsejere. Men man skal have en fiberforbindelse ind til huset, for efterfølgende at kunne få Internet via en fiberforbindelse. I vores bebyggelse vil fiber blive lagt ind i stuen, samme sted som vores TV signal kommer. Der skal ikke graves i haverne, da bestyrelsen fik lagt et tomrør ned samtidig med antennestikket og det rør kan nu benyttes til fiberforbindelsen.

Løsningen bliver således, at den enkelte beboer skal beslutte sig til om de vil have etableret fiberforbindelse i deres bolig eller ej. Typisk skal man ved etablering af en fibernetforbindelse også tegne et Internet abonnement hos en tilknyttet udbyder. Gør men ikke det, da skal man hos OneFiber betale et fee, hos TDC net skriver de ikke noget og bestyrelsen kunne ikke få oplyst om man skal betale et fee - det vil fremgå af ordrebekræftelsen siger TDC Net.

Så vil man have en fibernetforbindelse i sin bolig, så skal man beslutte om man vil have OneFiber eller TDC Net til at føre fiber ind til ens hus – man kan jf. gravefirmaet ikke få fiber fra begge leverandører, da det ikke kan være i tomrøret. Hvem man vælger, er op til den enkelte, og begge ledningsejere har aftaler med flere af de store internetudbydere. Bestyrelsen har ikke en holdning til, hvem du vælger. Når man har valgt, så kontakter man selv den ønskede ledningsleverandør og laver en aftale med denne. Bestyrelsen har intet med denne del at gøre.

De beboere der ikke vil have en fibernetforbindelse skal ikke gøre noget.

Bestyrelsen har en dialog med OneFiber om at de skal fjerne fee’et, så alle kan få et gratis stik, uagtet om de vil have en Internetforbindelse via fibertilslutningen nu eller ej. Da bestyrelsen endnu ikke har en aftale, skal I umiddelbart se bort fra det. Bestyrelsen vender tilbage, når vi ved mere.

Ønsker man ikke umiddelbart at få en fiberforbindelse ind i sin bolig skal man blot undlade at gøre noget.

Hvis du ønsker at vide mere, da afholder OneFiber informationsmøde i Farum Arena torsdag d. 18. august kl. 17-18 og 19-20. Hvis du ønsker at deltage, så send en mail med navn, dato, tidspunkt, samt det antal du ønsker at tilmelde på mail tilmelding@onefiber.dk. Notér i emnefeltet, at det er i Farum.

10-08-2022 Haveaffald på volden

Bestyrelsen har bemærket at der med mellemrum smides haveaffald på volden i form af døde planter, afklippede blomster og grene. Bestyrelsen kan ikke forestille sig, at det er nogen fra bebyggelsen der vil kunne finde på det og vil i den forbindelse blot nævne, at haveaffald skal køres på genbrugspladsen og ikke smides på volden.

01-07-2022 Bavnebjergspark, Fibernet fra Onefiber

Onefiber tilbyder at installere fibernet i vor bebyggelse, jf. den brochure som er omdelt. Der er dog en betingelse (står med småt nederst på brochuren), at man inden 60 dage fra aktivering af fiberforbindelsen, skal man tilsluttes et aktiv abonnement i min. 6 mdr. Såfremt man ikke tilslutter sig koster det kr. 7.500,-.


For nogle år siden fik vi her i foreningen installeret Coax kabel, som vi nu får antennesignal fra. Samtidig med installation af dette blev der nedlagt trækrør til senere etablering af fibernet. Grundejerforeningen er derfor i forhandling med Onefiber om betingelserne for etablering af fibernet i vor bebyggelse.


Vi håber at få en fornuftig aftale med Onefiber og vender tilbage, når vi ved nærmere.

16-03-2021 Generalforsamling og affaldssortering (opdateret)

Grundet COVID-19 ser bestyrelsen sig nødsaget til at udskyde årets Generalforsamling til det er sikkert at mødes igen. Vi står dog med den udfordring at Furesø Kommune vil indføre Affaldssortering og Foreningen skal beslutte hvilken løsning vi vil have. Nedenstående dokument beskriver muligheder og bestyrelsen opfordre alle beboere til at læse dette og give deres holdning tilkende. Dette kan ske som beskrevet i dokumentet.


I dokumentet opgives en forkert mailadresse. Den korrekte adresse er: nestformand@bavnebjergspark.dk

Beskrivelse af Affaldssortering

Brev af 15. marts ang. Affaldssortering

5-09-2019 Legeplads

Så er det endelig lykkedes, at få en godkendelse til renovering af vor legeplads. Det har desværre været en langvarig proces, med mange henvendelser til kommunen – men nu er det på plads.

Leverandøren har lovet at starte op i slutningen af denne måned

25-06-2019 Arealer og Legeplads

Vigtigt.

Vi skal have fejet fortove, parkeringspladser, samt veje fredag den 28 juni mellem klokken 10.00 og 15.30. Beboerne bedes venligst ikke parkere biler eller campingvogne i ovennævnte tidsrum på grundejerforeningens arealer.

Legeplads.

Desværre trækker det lidt ud med renovering af legepladsen. Der arbejdes på sagen, men det tager tid med godkendelser mv. Vi forventer, at godkendelserne er på plads indenfor nogle uger og at håndværkerne derefter kan gå i gang.


I ønskes alle en rigtig god sommer


Grundejerforeningen Bavnebjærgspark

Bestyrelsen

15-08-2018 Rydning af hybenbuske

Bestyrelsen har i løbet af sommeren forsøgt at indhente tilbud fra flere gartnere. Resultatet blev at det oprindelige tilbud var bedst, hvorfor bestyrelsen går videre med det tilbud.

Arbejdet forventes startet ultimo september, hvor den eksisterende beplantning fjernes. Herefter foretages ny beplantning og arbejdet forventes afsluttet medio november

23-05-2017 TV pakker fra YouSee

Så er vores nye antenneanlæg ved at være på plads. Selv om vi i dag kan se TV på det nye anlæg, så er det endnu ikke helt klar til alle de nye ting endnu.

I vil som beboere få besked fra enten YouSee eller bestyrelsen, lige så snart det er muligt at bestille TV pakker og/eller Internet.
Vi er klar over, at der typisk er 30 dages opsigelse på eksisterende Internet forbindelse, hvorfor bestyrelsen tilstræber at information gives i så god tid som muligt.

Bestyrelsen vil gerne slå fast, at det ikke nytter at kontakte YouSee direkte, idet de ikke kan hjælpe før anlægget er helt klart.

Når det nye anlæg er helt klart, så skal I til at tage valg omkring TV pakker, TV-boks, Internet og evt. IP telefoni.

Vi har haft en snak med YouSee om vores muligheder og vil prøve at beskrive dem her: TV pakker fra YouSee

17-03-2017 Antennearbejde

Bestyrelsen er blevet orienteret om, at gravearbejdet til vor nye antenne vil starte på tirsdag den 21. ds. I første omgang er det gravearbejdet udenfor vore grunde og entreprenøren har lovet, at give besked før de begynder inde i haverne. Der er sat pinde op, hvor antennen skal føres ind i haven.
Som tidligere nævnt vil den nye antenne blive indført på den samme væg, hvor den nuværende antenne sidder.

11-12-2016 Antenne

Kontrakt med YouSee er nu underskrevet og opstartsmøde er afholdt. Bestyrelsen har derfor udsendt følgende brev til beboerne:
Brev til beboerne ang. antenneetablering

01-11-2013 Støjvold

Arbejdet omkring støjvolden skrider planmæssigt frem. Lige nu kan det være svært at danne sig et overblik over den færdige vold, men kommunen har oplyst at voldens krone vil gå vandret 48 m over havet hele vejen fra kælkebakken frem til motervejsafkørselen, hvor den pga. mindre plads kun bliver 42 m over havet.
Fysisk betyder det, at der i løbet af 2013 og 2014 lægges yderligere 6 m jord oven på den kørebane der i dag går på toppen af volden.

08-09-2013 Støjvold

Etape 1, nord for Brostien, forventes nu først færdig formentlig ult. september i år. Når denne er færdig påbegyndes 2.etape(fra Brostien til Paltholmvej).
Al tilkørsel af jord vil ske fra Paltholmvej. Der etableres først en kørevej, hvorefter jordpåfyldningen starter fra Brostien og mod syd.
Støjvolden vil blive planeret og tilsået med græs af entreprenøren. Som det ser ud nu, vil der så i efteråret 2014 blive gravet plantehuller, plantet træer og buske efter en nærmere udarbejdet beplantningsplan. Der vil blive lagt vægt på, at beplantningen ikke vokser sig højere end voldens krone.

18-08-2013 Støjvold

Mandag den 19. august starter entreprenøren "SCT - Transport" på Etape 2 af arbejdet med at forhøje den eksisterende støjvold langs Hillerødmotorvejen.
Læs mere på kommunens hjemmeside

15-03-2013 Støjvold

Arbejdet på Støjvold er startet 15. marts 2013.
Man er startet nord for brostien.

15-03-2013 Støjvold

Arbejdet på Støjvold er startet 15. marts 2013.
Man er startet nord for brostien.

08-03-2013 Støjvold

Arbejdet på Støjvold starter 13. marts 2013
Bestyrelsen har d.d. fået besked fra kommunen om at arbejdet på støjvolden på østsiden af motorvejen starter d.14.marts 2013.
Arbejdet opdeles i to etaper.
Etape 1 er volden mellem Bistrupvej og Brostien. Denne startes d.14.marts og umiddelbart vil det ikke berører vores bebyggelse, da tilkørselsvejen for lastbilerne bliver fra Bistrupvej.
Etape 2 er mellem Brostien og Paltholmvej. 2.etape forventes startet i aug. måned i år. Her arbejdes der med to tilkørselsveje, fra Stenvadpark og fra Paltholmvej.

09-07-2012 Vedligeholdelse af legepladsen

Vores legeplads trænger efterhånden til en kærlig hånd. Der er flere ting, der skal repareres og/eller udskiftes. Der er bl.a. tale om:

Der er i foråret indhentet et tilbud på afrensning, slibning og maling af legepladsen. Det lyder på 12.950 kr. ekskl. moms. Da der ikke er afsat midler til vedligeholdelse af legepladsen i dette års budget, har bestyrelsen valgt at invitere dig/jer til en lille arbejdsdag, så vi kan få bragt legepladsen op på et niveau, som vi kan være bekendt.
Arbejdsdagen er planlagt til lørdag den 18. august 2012 fra 09.00 til 13.00, hvor vi starter med kaffe/te og rundstykker, mens opgaverne bliver fordelt. Vi håber selvfølgelig på godt vejr og stor tilslutning og håber også at se mange forældre og bedsteforældre til legepladsens små brugere.
I håb om at tilslutningen til denne aktivitet vil blive så stor, at vi kan klare udfordringen, ser vi frem til at modtage en masse tilmeldinger snarest muligt og senest den 4. august 2012. Tilmelding kan ske ved at lægge en lille seddel i nr 49 indeholdende navn, husnummer samt antal ”håndværkere”.

Mvh Bestyrelsen

07-06-2012 Støjvold

Bestyrelsen har fået henvendelse fra Farum kommune, om hørring omkring øgning af støjvolden. Alle der er tilmeldt mailordningen har fået en mail med information. Andre kan kigge på dette dokument eller på kommunens hjemmeside for yderligere info.
Kommunen skriver: "Arbejdet med at forhøje støjvolden på strækningen mellem Bistrupvej og Paltholmvej er nu så langt, at projektet er sendt til orientering og høring hos de berørte grundejerforeninger, ejerforeninger og boligselskaber. Giver materialet anledning til bemærkninger, skal disse være Furesø Kommune i hænde senest den 12. juni 2012. Vi forventer herefter, at sagen kan behandles på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde i august 2012.

Bestyrrelsen kan ikke inden fristen udløber komme med et entydigt svar fra foreningen til kommunen, da der er mange aspekter i sagen (støj, lys, privatliv i de foreste rækker mv.). Bestyrelsen vil derfor opfordre beboere der har en holdning til sagen om selv at skrive til kommunen.

12-04-2012

Bestyrelsen har udarbejdet reviderede regler for opsætning af ovenlysvindue samt sendt et brev til kommunen med kommentarer til affaldscontaineren.

Derudover kan vi oplyse, at bestyrelsen har taget kontakt til Velux for at søge en løsning på ovenlys i badeværelserne, idet den nuværende placering ligger lige op til de lovpligtige udluftningskanaler. Løsningen med den nye inddækning , da den fylder mere.  Såfremt der er nogen, som har planer om at etablere ovenlys i badeværelserne på den nye inddækning, vil vi anbefale, at man afventer en fælles løsning. Derfor bedes man give besked til bestyrelsen og vi vil så vende tilbage hurtigst muligt.

24-08-2011 Ovenlysvinduer

Bestyrelsen har fået henvendelse fra Velux der meddeler at de ikke kan garantere tæthed af vores ovenlysvinduer, da de mener hældningen af vinduet er under 15 grader. Bestyrelsen er overraskede over denne meddelelse og undersøger sagen.Bestyrelsen anbefaler at der ikke opsættes ovenlysvinduer før der er kastet lys over sagen.

08-08-2011 Vejrenovering

Vejrenovering forventes startet i september 2011.
Yderligere oplysninger vil følge under punktet "Vejrenovering" i venstre side.

09-01-2011 Snerydning

Desværre har selskabet, som har ryddet for sne, fået maskinproblemer. Indtil disse er klaret henstilles til alle om at hjælpe til med at rydde vore veje og fortove.

Da det tilsyneladende bliver tøvejr i denne weekend henstilles det til, at det gøres hurtigst muligt. Jeg håber alle vil være med til at hjælpe indtil firmaet er på banen igen.


Med venlig hilsen

Gullan Thomsen, formand
Grundejerforeningen Bavnebjærgspark