Praktiske oplysninger vedrørende vedligeholdelse af husene i Bavnebjærgspark

 1. Udvendig renovering/ombygning vedr. træværk og vinduer
 2. Maling af udvendigt træværk
 3. Rensning, maling evt. udskiftning af tagflader
 4. Skotrender
 5. Ansvar for Stikledninger
 6. Kloakker
 7. Placering af udendørs hovedvandhane
 8. Fælles antenneanlæg for TV/radio
 9. Fælles værktøj
 10. Vedligeholdelse af fællesarealer
 11. Snerydning
 12. Om besparelsen ved at udskifte vinduer samt efterisolere taget

1) Udvendig renovering/ombygning vedr. træværk og vinduer

Af hensyn til valg af originale træsorter (filippinsk mahogni) og profiler kan det anbefales, at entrere med et byggefirma, som annoncerer med speciale i Johan Christensen huse. Det kan findes på Internettet.

2) Maling af udvendigt træværk

Der er mange nye produkter på markedet, men olie-baseret træolie i blandingsforholdet 3 dele klar og 1 del teakfarve blev oprindeligt anbefalet. Da træværket jo efterhånden har fået en del farve må det nok anbefales, at man bruger 9 dele klar og 1 del teak.

Mange husejere i Bavnebjærgspark har med flid slebet mange års gammelt lag lak af det udendørs træværk - med meget flotte resultater. Det er naturligvis det optimale udgangspunkt for et smukt maleresultat.

Til havelåger og hegn anbefales Grøn Umbra, medens der under tagudhænget bruges den ovennævnte blanding med teak.

3) Rensning, maling evt. udskiftning af tagflader

På GF 2007 blev der holdt et indlæg omkring udskiftning af tage. Dette kan læses her: Klik her.
Da de oprindelige tagplader indeholder asbest, skal nedtagning foretages af et professionelt firma, som kan håndtere asbesten.

4) Skotrender

Husenes lave taghældning kan om vinteren give problemer i skotrenden, hvor tagfladerne mødes i vinkel ca. over hoveddøren.

Ved pludseligt tøvejr kan snelaget i skotrenden (10 cm og mere) smelte så hurtigt, at skotrenden og tagrenden ikke kan rumme mængden af smeltevand. Vandet kan derfor blive presset ind under tagpladerne og forårsage vandskade på stuens loft og væggen mellem stue og køkken.

Dette forebygges let ved at friholde de første, nederste 1½ meter at skotrenden for løs sne - klares nemt med en stige og en fejekost.

5) Ansvar for Stikledninger

I dette skriv kan du læse om, hvilke regler der gælder for vores stikledninger og hvem der skal vedligeholde hvad.

6) Kloakker

Huse med gårdhaver stødende op til hinanden har fælles afløbsbrønd for WC og vaske samt regnvandsbrønd.

Det betyder, at kloakinspektion/spuling evt. skal foregå fra naboens gårdhave. Der skal derfor, jf. Servitutterne, gives adgang på forlangende.

Vær opmærksom på at rødder fra træer og større buske i gårdhaverne kan forårsage tilstopning af kloakkerne.

Har du brug for spuling af kloakkerne kan det anbefales at bruge en af de lokale kloakmestre - se lokaltelefonbogen eller vejviseren.

7) Placering af udendørs hovedvandhane

Hovedvandhanen (åbne og lukke) til huset er placeret i jorden i skellet 3-5 meter fra den gule murstensgavl. Hanen betjenes evt. med en stor krydsnøgle el. lign.

8) Fælles antenneanlæg for TV/radio

Grundejerforeningen har fælles antenneanlæg, som man betaler separat via grundejerforeningen. Aftalen omfatter den store pakke fra YouSee, som vi får med en rabat svarende til at vi betaler for mellempaken (sådan cirka).
For opsætning at TC mv. henvises til YouSee's hjemmeside: Link til YouSee

9) Fælles værktøj

Grundejerforeningen har forskelligt grej til fælles afbenyttelse:

Boremaskine/borhammer - som er meget let at betjene ved boring af huller i betonvæggene. Kan p.t. lånes fra nr. 91.
El. hækkeklipper - opbevares i det blå skur på legepladsen.
Festpavilloner - 2-3 st. a 3 x 9 m. - opbevares i det blå skur på legepladsen.

Nøglen til skuret kan p.t. lånes hos bestyrelsen. Det henstilles, at man leverer det lånte tilbage i samme stand, som man selv ønsker at forefinde det i.
Da det er besluttet ikke at forny gejet, er der ingen garanti for at det stadig forefindes. Listen bliver ajourført ved ændringer.

10) Vedligeholdelse af fællesarealer

Græsrabatter slås regelmæssigt og ukrudt ved græskanter fjernes af grundejerforeningens gartner. Det er dog grundejerens eget ansvar at vedligeholde fortov og arealet lige udenfor huset. Ligeledes henstilles det, at man hjælper med til vedligeholdelsen.

11) Snerydning

Det påhviler alle husejere at sørge for snerydning og grusning (ikke salt) af fælles køre- og gangarealer, der støder op til ens ejendom. - Almindeligt gældende regler. Klik her For at hjælpe har grundejerforeningen entreret med en vognmand, som sørger for delvis rydning af selve vejene. Da han kommer med en stor maskine, henstilles det til alle, at man tænker lidt over, hvor man placerer sin bil, hvis der er udsigt til sne. Fejemaskinen kan jo kun komme til, hvis der er plads.

12) Om besparelsen ved at udskifte vinduer samt efterisolere taget

Vinduesudskiftningen fra de gamle termoruder til nye energiruder giver en årlig besparelse på ca. 2,9 MWh. Med dagens pris svarer dette til ca. 2.000 kr/år. Vinduesudskiftning kan være ekstra interessant idet adskillige har punkterede ruder. En punkteret termorude af den gamle type isolerer lige så godt som en ikke-punkteret termorude.

Merisolering af taget i forbindelse med udskiftning af tagplader giver en årlig besparelse på ca. 1,9 MWh. Med dagens pris svarer dette til ca. 1.320 kr/år.

Venlig hilsen Jørn Heiredal