TEKNISKE TEGNINGER

Antenneledninger

A/S Johan Christensen & søn
(Produktionstegning)

Bebyggelsesplan

Farum Fjernvarme

Farum Vandværk

Kloakplan hus

Kloakplan bebyggelse

Teknisk Tegning Telefonkabel

Ovenlys placering

Nye lemme ved skodderne

De er alle af ældre dato, og grundejerforeningen fralægger sig ethvert ansvar ved brug af dem.
Produktionstegningen viser et enkelt hus.
Vær opmærksom på, at husene i detaljer er forskellige.