Generelle retningslinier for ændring af husene i Bavnebjærgspark

Jævnfør fores servitutter, må der ikke ændres på husenes udvendige udseende uden godkendelse fra kommunen og Grundejerforeningen. Der må envidere ikke foretages bygningstekniske ændringer uden godkendelse, da en ændring kan påføre ulemper for naboerne.

Der er i bebyggelsen dog vedtaget nogle generelle godkendelsser, så disse kan laves uden yderligere godkendelse.

  1. Etablering af ovenlysvinduer i taget.
  2. Opsætning af brændeovn i stuen.

1) Etablering af ovenlysvinduer i taget

Det er på generalforsamling 18. marts 2004 og efterfølgende på generalforsamling 21. marts 2012 vedtaget, at der må opsættes ovenlysvinduer i bebyggelsen. Det er i vedtagelsen beskrevet, hvor samt hvilke ovenlysvinduer der må opsættes. Disse restriktioner bygger dels på at sikre et ensartet udseende samt sikre at vores fælles konstruktion ikke forringes. Beslutning kan læses her: Regler for opsættelse af Ovenlys.pdf

Det skal præciseres at alle ovenlysvinduer monteres på samme måde samt at andre modeller og størrelser end det besluttede ikke kan isættes uden bestyrelsens godkendelse.

Efter ændringen 21. marts 2012, blev det vedtaget at der måtte benyttes en anden type inddækning end oprindeligt (en såkaldt bukl). Da denne inddækning fylder mere end den gamle, skal man være opmærksom på, at der kan opstå problemer med at montere vinduer på toiletterne, da men ikke må flytte udluftningen og der er begrænsninger for, hvor langt nede man må montere vinduerne. Det er derfor på Generalforsamlingen 13. marts 2013 vedtaget at, såfremt man ønsker opsætning af ovenlys med bulk ved toiletterne, så skal løsningen forelægges bestyrelsen, således at der er klarhed over at den vedtagne placering af ovenlysvinduerne stadig overholdes. Dette skal ske inden opsættelse.

2) Opsætning af brændeovn i stuen

Gennem årene har flere opsat brændeovn i stuen. Ved opsætning af brændeovn, skal man være opmærksom på, at røgen kan genere naboerne, da vi bor tæt. Det anbefales derfor at lave skorstenen lidt længere end lovens minimum.