BRUGSANVISNING FOR “NATSÆNKNINGSAUTOMATIKKEN”

(Kun relevant for huse med en sådan installeret)

Den rigtige benyttelse af natsænkningsautomatikken kan give et reduceret varmeforbrug til rumopvarmning, idet ideen simpelthen er at opretholde lavere temperatur i huset i de perioder, hvor man ikke har behov for varmen, f.eks. om natten eller om dagen, hvor huset evt. er tomt.

Temperaturen styres over et interval-ur og en minimumstermostat, som i reglen placeres i det stør­ste opholdsrum. Minimumstermostaten skal sikre, at temperaturen ikke falder til under det indstil­lede gradantal, som bør være ca. 6 grader under normal-temperaturen dvs. ca. 15 grader.

Uret har 3 tænd-slukmuligheder i døgnet, hvor de røde ryttere kobler til og de grønne ryttere kobler fra.

Når uret er koblet til, styres radiatorerne af deres egne radiatortermostater, og når uret er koblet fra, styres alle radiatorerne af minimumstermostaten.

Anlægget kan f.eks. indstilles som følger: Temperaturen ønskes på. min.15 grader i tiden fra kl. 08:00 til kl. 16:00 og fra kl. 22:00 til kl. 06:00 Der stilles derfor en grøn rytter på kl. 08:00 og en grøn rytter på kl. 22:00 og en rød rytter på kl. 16:00 og en rød rytter på kl. 06:00. Derefter indstilles rumtermostaten på. 15 grader, og afbryderen på tavlen til styringen skal være tændt, og klokkeslæt på urskiven er indstillet korrekt. (se brugsvejledning over ur.)

Anlægget vil nu styre sig selv efter indstillede tidspunkter. Ved evt. strømsvigt vil motorventilen på anlægget afbryde for varmen. Dette kan dog afhjælpes ved at stille denne på manuel betjening, men husk dog at sætte den tilbage til auto.

Med venlig hilsen
A/S Johan Christensen & Søn
El-afdelingen.

SYV GODE TIPS OM FJERNVARME

1) Stuetemperaturen bør ikke overstige 21 °C - hver ekstra streg giver 5-6% større varmeudgift. I mindre benyttede rum er 15 °C nok. Om natten og under bortrejse kan det være fornuftigt at skrue lidt ned for varmen.

2 Åbn aldrig kun én radiator for fuld varme, hvis der er flere radiatorer i rummet. Det er mere økonomisk at åbne alle radiatorer for svag varme - også selv om en enkelt let kunne klare behovet.

3 En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. Gardiner og større møbler bør derfor ikke skærme for radiatoren. Hæng ikke tøj til tørre direkte på radiatoren.

4 Luft ud dagligt. Det giver et bedre indeklima. Bedst er det med gennemtræk og minimum 2-3 minutter. Husk at lukke for termostaten imens. Abentstående eller utætte vinduer i opvarmede rum giver et unødvendigt højt varmeforbrug.

5 Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50 °C. Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilstening at varmtvandsbeholderen. Det øger varmeudgiften. Husk også at brusebad er billigere end karbad.

6 Rigtig isolering sparer på varmeforbruget. Sørg derfor for, atvarmtvandsrør, ydermure og lofter er godt isoleret. Vælg termoruder eller dobbeltruder. Hvis du har enkeltglasvinduer bør du sætte forsatsvinduer op i de kolde måneder. Check også at døre og vinduer er helt tætte.

7 Hvad du gør har stor betydning for størrelsen at din varmeregning. Kontrollér dit forbrug regelmæssigt ved at aflæse måleren - benyt aflæsningskortet.

NB: En rislende lyd i rør og radiator kan skyldes luft. Det fjernes ved at lufte radiatorerne ud - man åbnerluftskruen på radiatoren lidt. Hold en klud under for eventuelle dryp.